Op de Heijplaat trof ik vandaag dit weeswagentje van Connexxion aan. De Parkshuttle is een autonoom rijdend pendelbusjes voor forenzen. Al sinds 2006 in bedrijf, maar hier klaarblijkelijk als een zakdoekje en de goot geworpen. Wat een treurig beeld van een vervoersmodaliteit waar de wereld het halleluja over zingt.

Eerste generatie Tesla Roadster (2008–2012)

De opkomst van smartphones en mobiel internet zegt verrassend veel over de toekomst van de auto-industrie. De dagen van autofabrikanten als Audi, Mercedes als Renault zijn geteld en de weg ligt open voor Tesla, Rivian en BYD. Bedenk: wie kende vier jaar geleden Oppo, Huawei of Xiaomi?

Een heel duidelijk…

(foto: Sara Biljana (cc))

De gigantische vakbeurs voor de telecomindustrie MWC Barcelona heeft één ding laten zien: de branche heeft geen idee van zijn eigen toekomst. Wie zijn de nieuwe doelgroepen, voor welke producten en diensten en wie gaat daar hoe geld aan verdienen? De belbazen tasten feestend en orakelend in het duister.

Richtingloos…

Stelletje hebberds. De meesten hoeven alleen de term 5G maar te horen of het geluid van rinkelende kassa’s klinkt ze al in de oren. “Nóg sneller internet, nóg meer technologie!” Maar helaas, het is niet de consument die echt profijt heeft van 5G.

Niet echt een eindejaarscadeautje, deze voorspelling. Want…

Erwin Boogert

Online business & technologie | Journalist Emerce |

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store